Nyt billede telefon
Vejarbejde

KUU i Guldborgsund

Velkommen til Kombineret Ungdomsuddannelse på Sydhavsøerne
KUU står for Kombineret UngdomsUddannelse. Uddannelsen vare 2 år fordet på 4 semestre. Hvert semester vare 20 uger.
Der er optage på uddannelsen i januar og i august.

Ved gennmført uddannelse bliver du uddannet ufaglært erhvervsassistent og kan søge job eller fortsætte i anden ungdomsuddannelse.

Uddannelsen er gratis,og du er berettiget til SU, hvis du er over 18 år. På MultCenter Syd er der obligatorisk kostbetaling, som ikke kan fravælges.  

Indhold: Vi har 4 erhvervstamaer, som dækker over flere forskellige fagområder:
 • Mad og Sundhed
 • Turisme og Handel
 • Byg og Bolig
 • Produktion og Håndværk

Uddannelsen veksler mellem skole-, værksteds- og projektarbejde samt erhvervstræning (praktik) på en arbejdsplads.
Der vil i hvert af de 4 semestre være op til 8 ugers pratik. Det hele foregår med udgangspunkt i det erhevervstema du har valgt.

 Du kan blive optaget på uddannelsen, hvis du:

 • er under 25 år
 • har afsluttet 9. eller 10. klasse
 • ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
 • ikke har forudsætninger, på nuværende tidspunkt, for at gennemføre en  erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

Vi har et begrænset antal pladser, og det er UU i samråd med KUU-vejlederen, som vurdere, om du kan få en plads.

Når du begynder på uddannelsen, får du tilknyttet en vejleder, som guider igennem hele uddannelsesforløbet.
Sammen med din vejleder udarbejder du en plan for dit uddannelseforløb, der viser, hvad du skal lære og arbejde med i løbet af uddanelsen. Din vejleder hjælper dig med atfnde relevante praktikpladser.

Du kan læse meget mere om KUU hvis du trykker HER. Ellers er du også meget velkommen til at kontakte os direkte.

Læringen vil primært foregå via praktiske opgaver, og de almene fag som dansk og matematik vil ligeledes være praksisorienteret med udgangspunkt i det erhvervstema/fagområde, du har valgt.
Ud over de almene fag skal du deltage i tre obligatoriske KUU-fag:

 • Arbejdspladslære
 • Samarbejdslære
 • Erhvervslære

Fagene introducerer dig til emner som materiale- og produktkendskab, arbejdsmiljø og sikkerhed, kommunikation, samarbejde, normer og kulturer samt ansvar og roller på en arbejdsplads.

Fagene skal bl.a. forberede dig på erhvervstræningen og generelt give dig grundlag for at kunne begå dig på en arbejdsplads.

Prøver og portfolio: Gennem din uddannelse skal du lave portfolio. Her beskriver du via tekst og billeder m.m., hvad du har llært, og hvilke kompetencer du har opnået.
Efter 4. semester ska du tl en portfolioeksamen. Eksamen ska bedømmes med bestået eller ikke bestået.
På 3. og 4. semester skal du til prøve i dansk ogmatematk på D-niveau. 
 

Personale

Mette's picture
Mette Heide Jørgensen
KUU- Vejleder og kontaktperson
54851155
21310067
Læringen vil primært foregå via praktiske opgaver, og de almene fag som dansk og matematik vil ligeledes være praksisorienteret..