Vejledning

Fordi du er centrum i dit eget liv

Som elev på skolen vil du modtage vejledning på to måder.
  • Den daglige vejledning og rådgivning er den, du får ude på dit værksted. Her er det dine lærere, som er vejleder/mester. Det kan både dreje sig om personlige, faglige eller praktiske områder.
  • Den mere formelle vejledning foregår hos en af skolens vejledere. Her kan du få vejledning og hjælp til personlige og sociale felter, ligesom studie- og erhvervsvejledning er en del af tilbuddet.

Med andre ord, så klares meget ude på værkstederne. Det, som ikke kan klares på værkstedet, tager vejlederne sig af i samarbejde med den unge. Her inddrager vi også gerne lærerne, forældre, familie eller andre, som kan være med til at løse opgaven, når det skønnes at være relevant.

Skolen afholder 4 samtaledage om året; en gang i hvert kvartal. Her kommer alle elever til 30 minutters samtale med den ene af deres lærere. Denne samtale er et element i elevens forløbs- og handlingsplan. Her drøftes og dokumenteres elevens faglige og personlige udvikling, ligesom der laves aftaler for de følgende måneder. Ved alle samtaler deltager der en "sekretær" som  tager referat af samtalen og skriver konklusion og aftaler ned. På denne måde sikrer vi bedst muligt, at både elev og lærer er 100% tilstede i samtalen.

Hele skolens vejledning bygger på bevidstheden om betydningen af vekselvirkningen imellem formel og uformel vejledning, både på det personlige og almene plan og på det faglige.

Skolens vejledere samarbejder med en bred vifte af aktører. Det er både øvrige uddannelsesintitutioner, Ungdommens Uddannelsesvejledning, kommuner/jobcenter og i den private sektor. Dette gøres for at sikre en høj grad af helhedsorienteret og sammenhængende vejledningsindsats overfor den enkelte unge.

Praktik: Som elev på skolen har du mulighed for at komme i praktik i en virksomhed, et firma eller en institution for at afprøve faget praksis.
Du har mulighed for op til 4 ugers praktik pr. ½ år, du er elev på skolen. Praktikken aftaler du med dine lærere eller vejlederen.

Personale

Mette's picture
Mette Heide Jørgensen
KUU- Vejleder og kontaktperson
54851155
21310067
Anja Olson's picture
Anja Olson
EGU vejleder
5485 1155
3012 4550
Den mere formelle vejledning foregår hos en af skolens vejledere