Optagelse/start

Hvornår og hvordan kan du begynde?

Du kan starte hver dag, året rundt!

Inden du kan starte, skal du tale med din ungevejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).                                         

  • UU-vejlederen skal godkende, at du opfylder nedenstående krav for at kunne blive optaget på en produktionsskole.           
  • Du kan selv rette direkte henvendelse til din UU-vejleder. Ellers er du velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig.    
  • Hvis du ikke ved hvem din UU-vejleder er, kan du klikke Her .

Du er altid velkommen til at kontakte os for en rundvisning, så du kan se hele skolen, inden du taler med din UU-vejleder. 
Det er altid en god ide, hvis du har gjort dig nogle tanker om, hvad du vil bruge opholdet på skolen til. Det er også vigtigt, at du finder dit kontonummer frem, og er oprettet hos SKAT da vi udbetaler skoleydelse til dig.

  • Du skal have en tid hos en af vore vejledere, så i kan aftale din individuelle plan, værkstedsønske og starttidspunkt.

Vil du gerne have en rundvisning? Så bestil tid hos vores vejleder: Bo Haagen på mobilnr.:3031 5447 / tlf.:5485 1155. 
Du kan også sende en mail, klik Her.

Du opfylder kravene for at blive elev på en produktionsskole, når:

  • du har opfyldt din undervisningspligt. Dvs. du har haft et tilbud om undervisning via folkeskolen i 9 år. (Dermed behøver du ikke at have gået i skole i 9 år).
  • du er under 25 år.
  • du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke umiddelbart har forudsætningerne for at påbegynde en ungdomsuddannelse. (Jf. Lov om produktionsskoler §1, stk.1) Du kan læse lovbekendtgørelsen Her
     

Da et produktionsskoleophold ikke er et formelt kompetencegivende undervisningstilbud, er det vigtigt, du får talt med din UU-vejleder om, hvad der skal ske den dag, du stopper dit forløb hos os.

 

Vil du gerne have en rundvisning og snak? Så bestil tid hos Bo.