Udslusningsstrategi

Hvor sender vi vores elever hen efter produktionsskolen

Skolen skal lokalt deltage aktivt i at støtte den nationale målsætning om 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor skal skolen også deltage aktivt i det lokale arbejde om uddannelse til alle, bl.a. via uddannelsesråd.
Vi vil igennem vores daglige arbejde og i samarbejdet med de øvrige aktører på uddannelsesområdet, lokalt og nationalt, sikre at flest muligt unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Det er bestyrelsens overbevisning, at vi via udslusning til uddannelse sikrer de bedste muligheder for elevernes varige tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er dette vores fokuspunkt.
MultiCenter Syd har valgt en meget offensiv strategi på de Produktionsskolebaserede erhvervsuddannelser og EGU-uddannelser, for derigennem at sikre flest muligt gennemfører en ungdomsuddannelse.

Orientering om udslusning:
Her skal altid benyttes Tilbagemelding.dk. Der vil altid fortages en direkte henvendelse til relevant partner i forbindelse med udslusning, når vi vurderer dette er nødvendigt for at sikre overgangen til et andet forløb. Dette vil altid være relevant i forhold til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det kan dog også være direkte kontakt til jobcenter, erhvervsskole eller anden aktør.
Hvis elever er i risiko for at afbryde et forløb hos os uden perspektiv, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning altid inddrages så hurtigt som muligt, for at sikre en fremadrettet vejledningsindsats.
 

Rapport: 
Vi vil kendes på kvalitet og professionalisme...