Velkommen til gæsterne
Koncert
Arbejde
MultiCenter syd på besøg i skolens salon i Tyskland

ProFuture

ProFuture - et grænseoverskridende EU-projekt

ProFuture

”ProFuture” har det dobbelte mål at finde nye projektpartnere i de to regioner Femernbælt og Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. og i fællesskab at udvikle og forberede et projektkoncept i støtteperioden 2014-2020 for INTERREG VA.
Et muligt netværk med potentielle nye partnere er detaljeret beskrevet i vedlagte netværksgrafik.
I løbet af en 1-årig planlægningsfase vil vi skabe et fundament for projektsamarbejdet og muliggøre en problemløs opstart for et INTERREG-projekt 2014 – 2020 og således skabe en konvergens mellem Femern Bælt-regionen og region Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.
Projektkredsen er bevidst sammensat af eksisterende INTERREG-partnere og uddannelsesinstitutioner, som er uerfarne i INTERREG-sammenhæng, for at knytte knowhow fra det etablerede netværk sammen med nye ideer og innovation.
Resultatet af vores netværksprojekt skal være en holdbar sammenslutning af projektpartnere og it koncept til et fremtidigt INTERREG V A-projekt, som specielt sigter efter integration af socialt dårligt stillede unge på arbejdsmarkedet.

Du kan besøge hjemmesiden ved at trykke HER