Organisation

Hvordan strukturen er organiseret

Folketinget - Udformer lov om Produktionsskoler. Se loven Her

Undervisningsministeriet - Bekendtgørelser og vejledninger. Tilsyn med statstilskud, drift og skoleydelse. 
                                                  Se bekendgørelsen Her

Bestyrelsen for den selvejende institution – Overordnet ansvar. Godkender budget, regnskab og virksomhedsplan mv.

Ledelsen - Pædagogisk og administrativt ansvar.

Værkstederne - Skaber mulighed for elevens udvikling.