Målsætning

På skolen bestræber vi os på at gøre hvad vi siger.

Mission:
Vi vil, gennem vores daglige arbejde, vores sociale indignation, vores målsætning, vores samarbejde med alle øvrige aktører på uddannelsesområdet, være med til at sikre flest mulige unges start på og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Vi vil agere professionelt og samarbejde loyalt med alle aktører på områder, der ønsker at deltage i opgaveløsningen.

Vision:
Vi vil opleves som en lokalt førende medspiller i bestræbelserne på, at flest mulige unge i målgruppen påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi vil kendes på kvalitet, professionalisme og oprigtighed i opgaveløsningen. Vi vil udvise høj etik og moral overfor de elever og familier, der har brug for skolens tilbud. Vi vil kendes på sikkerhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneskes udviklingsmuligheder.