Hvad er Multicenter Syd

Din Produktionsskole for fremtiden

Praktisk info/ om skolen.
Vi er et tilbud til dig som er mellem 16 – 25 år, som ikke umiddelbart er klar og motiveret til at starte på en ungdomsuddannelse. Måske har du været begyndt på en uddannelse og afbrudt den, eller også er du aldrig kommet i gang.

På skolen er der mange muligheder for aktivt at afprøve en masse spændende fag gennem praktisk arbejde og produktion på vores forskellige værksteder. Alle vore opgaver er reelle opgaver, og der er altid en kunde/aftager i den anden ende.

Det drejer sig i bund og grund om din personlige udvikling og forberedelse frem mod et uddannelsesforløb eller start på arbejdsmarkedet.
Dette sker i et intenst miljø, hvor der arbejdes med praktiske, kreative og boglige udfoldelser igennem en lang række spændende produktioner, projekter og opgaver.

Din lokale produktionsskole er en moderne skole med nye faciliteter, up-to-date udstyr samt et dygtigt lærerteam, der sætter fokus på dig og dine ønsker for nutiden og fremtiden.

Økonomi: (Alle beløb er før skat)

Skoleydelse for elever under 18 år: 366. kr. pr. uge.
Skoleydelse for elever over 18 år hjemmeboende: 634. kr. pr. uge.
Skoleydelse for elever over 18 år udeboende: 1.471. kr. pr. uge.

Du kan se datoer for optjeningsuger og udbetalingsdatoer nederst på siden her.

Skoleydelse for PBE-lærlinge og EGU-elever. Her gæder andre takster, spørg på skolen.

Du er bagudlønnet og lønnen bliver udbetalt om torsdagen i lige uger.
Inden du begynder på MCS skal du kontakte SKAT for at få frigivet dit frikort, hvis du ikke har haft en indtægt sidste år.

Ring til SKAT på tlf. 7222 1818 og opgiv dit personnummer. Bed om at få frigivet dit frikort.
Du skal oplyse hvor meget du regner med at komme til at tjene. Se taksten for skoleydelse, den afhænger af din alder.

Hvis det ikke lykkes dig at klare dette med SKAT inden du starter på skolen, kan du bede din lærer eller en vejleder om hjælp den første skoledag.

Ligeledes skal du sørge for at aflevere dine kontooplysninger til kontoret.

Kostfradrag: Skolen trækker 60 kr. om ugen i kostfradrag, da vi spiser frokost på skolen hele ugen. Der er mulighed for at spise morgenmad i kantinen, mandag til torsdag kl.07.30. - 07.55.

Skolens rygepolitik: Det er ikke tilladt at ryge indendørs, dette gælder også E-cigaretter og lign.
Der henstilles til at rygning kun foregår udendørs de steder hvor der er opstillet askebæger.

Pr. d.01.08.13. strammes reglerne således at det kun er tilladt at ryge I forbindelse med skolens officielle pauser,
dvs. kl.10.00. kl.12.30. og kl.14.00.