Bestyrelse

Her kan du se sammensætningen af vor bestyrelse

Bestyrelsen består af følgende personer:

Bodil Jensen, LO Falster. Formand for bestyrelsen.
Jens Broholt, DE-Region Storstrømsamt syd. Næstformand for bestyrelsen.
Øvrige medlemmer:
Claus Bakke, Guldborgsund Kommune.
Søren Vikkelsø, Uddannelsesrådet.
Lennart Damsbo-Andersen, MF.
Allan Gardersøe, Guldborgsund musikskole.
Asger Hansen, medarbejderrepræsentant. 
Sekretær for bestyrelsen:
Helle Dietz Thomsen

Tina Østergaard, deltager i møderne som skoleleder.