Bestyrelse

Her kan du se sammensætningen af vor bestyrelse

Bestyrelsen består af følgende personer:

Jeppe R. Poulsen, Guldborgsund uddannelsesforum. Formand for bestyrelsen.
Vagn Nymand, DE-Region Storstrømsamt syd. Næstformand for bestyrelsen.
Øvrige medlemmer:
Dennis Fridthjof, Guldborgsund Kommune.
Michael Andersen, 3F Guldborgsund.
Lennart Damsbo-Andersen, MF.
Lene Hatt. SF.
Louise Lindhagen. Selvstændig.
Johnny A. Hansen. .Idebyg.
Asger Hansen, medarbejderrepræsentant. 
Tina Østergaard, deltager i møderne som skoleleder.

Sekretær for bestyrelsen:

Helle Dietz Thomsen. MCS